PRIVĀTUMA POLITIKA

Vispārējā informācija

Veicot savu darbu fotogrāfs ievēro visus Latvijas Republikas teritorijā darbojošos likumus, kas nosaka personas privātuma neaizskaramību un fiziskās personas datu drošu uzglabāšanu, kā arī to izmantošanu tikai nepieciešamā apjomā.

Klienta piekrišana izmantot pakalpojumu

Lai nodrošinātu klienta nepārprotami izteiktu vēlmi saņemt fotogrāfa pakalpojumu mācību iestādē, tiek izmantota Fotografēšanas atļauja, kas nodrošina klientu ar nepieciešamo informāciju par pakalpojumu un ļauj izdarīt skaidru izvēli par izvēlēto pakalpojumu, sniedzot rakstisku piekrišanu.

Pakalpojuma nodrošināšanai tiek apkopota, apstrādāta un uzglabāta sekojoša informācija: vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs. Informācijas izmantošanas mērķis ir personas identificēšana. Nepieciešamības gadījumā, lai risinātu aktuālo neskaidrību, tiek izmantots e-pasts un telefona numurs. Personai tiek nosūtīta tikai tāda informācija, kas nepieciešama pakalpojuma izpildei. Fotografēšanas atļaujas klients fotografēšanās dienā nodod fotogrāfam. Visas Fotografēšanās atļaujas tiek glabātas drošā, slēgtā vietā.

Izņēmuma gadījumā, ja iestādes personāls fotografēšanas dienā izsaka nepārprotamu vēlmi kādam audzēknim saņemt pakalpojumu, bet nav rakstiska piekrišana Fotografēšanas atļaujā, fotogrāfs var sniegt vēlamo pakalpojumu. Mācību iestādes pārstāvis to apliecina ar savu parakstu.

Pakalpojuma sniegšana

Fotogrāfs veic audzēkņu fotografēšanu mācību iestādē, pirms tam par to vienojoties ar attiecīgās iestādes vadību. Fotogrāfs savu darbu dara profesionāli, vadoties pēc vispārpieņemtiem kritērijiem. Fotoattēla iegūšana tiek uzskatīta par mākslas foto, kurai nav noteiktu kvalitātes kritēriju. Fotogrāfa uzdevums ir radīt fotoattēlu, kas varētu atbilst klienta interesēm, balstoties uz savu skatījumu un izteiktām klienta vēlmēm. Laba rezultāta pamatā ir fotogrāfa un klienta savstarpējā sadarbība. Iegūtais fotoattēls ir fotogrāfa radošās darbības rezultāts, kas klientam nav saistošs līdz brīdim, kad klients veic apmaksu iegādājoties foto preces, tādējādi apstiprinot to, ka fotoattēls atbilst klienta prasībām.

Preces izgatavošana

Pakalpojuma sniedzējs izgatavo personalizētu foto preci. Par personalizētu prece tiek uzskatīta prece, ja uz priekšmeta ir uzdrukāts attēls, kuru ir izvēlējies klients. Preču izgatavošana notiek saskaņā ar fotogrāfa izveidoto piedāvājumu. Par nestandarta risinājumiem klientam var tikt prasīta papildus samaksa.

Unikāls piekļuves konts

Katram klientam tiek izveidots unikāls piekļuves konts, kurā atrodas fotoattēli elektroniskā formātā. Klients veic pasūtījumu brīvi izvēloties preci, daudzumu, noformējot pasūtījumu un veicot samaksu elektroniski. Reģistrējoties kontā, klients piekrīt Distances līguma nosacījumiem. Klients nevar izmantot atteikuma tiesības gadījumos, kad ir konstatējamas MK noteikumos Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.3 punktā norādītās pazīmes.

Datu uzglabāšana un drošība

Piekļuve jebkādiem datiem ir iespējama tikai veicot autorizāciju ar unikāli izveidotu kodu, kas tiek nodots individuāli klientam.

Konti, kuri netiek aktivizēti, tiek dzēsti katra gada 1.septembrī. Aktivizēto kontu saturs tiek uzglabāts neierobežotu laiku un var tikt dzēsts pēc klienta pieprasījuma.

Klientam ir tiesības piekļūt iesniegtajiem personīgajiem datiem, tiesības atsaukt izteikto piekrišanu, tiesības uz datu labošanu, apstrādes ierobežošanu un dzēšanu. Lai varētu realizēt savas tiesības, nosūtiet pieprasījumu e-pastā: info@keila.lv . Visi iesniegumi tiks izskatīti 10 darba dienu laikā un, atbilstoši pieprasījumam, veiktas attiecīgās darbības.

Informācijas apkopošana un glabāšana

Iepērkoties interneta veikalā vai sazinoties ar fotogrāfu, tiek apkopota un izmantota informācija tikai tādā mērā, ciktāl tas ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt savus pakalpojumus. Tiek ievērota konfidencialitāte uz personas informāciju, kuru fotogrāfs apkopo, apstrādā vai izmanto un tā ir:

- vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs,

- veikto pirkumu vēsture;

- mūsu starpā veiktā sarakste;

- tālruņa zvani.

Informācijas izpaušana

Informācija trešajām personām netiek izpausta. Tā var tikt izpausta tikai likumā noteiktos gadījumos.

Share: Twitter Facebook Pinterest Tumblr Google+